นักวิจัยเผยไทยมีนักมวยเด็ก ต่ำกว่า 15 ปี เสี่ยงสมองเสื่อม ไอคิวต่ำ เสนอปรับปรุงกฎหมาย เพิ่มกติกาคุ้มครองเด็กมากขึ้น (13 มิ.ย.59)

117727

(13 มิ.ย.59 ) กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับคณะแพทยโรงพยาบาลรามาธิบดี จัดเสวนา เรื่องการบาดเจ็บของสมองในกลุ่มนักมวยเด็กสู่การขับเคลื่อนนโยบายคุ้มครองเด็ก  ที่ รร.บางกอกชฎา กทม.เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับนักมวยเด็ก

ภายในวงเสนาได้นำเสนอผลงานวิจัยสมองของนักมวยเด็ก โดยพญ. จิราพร เหล่าธรรมทัศน์ หนึ่งในผู้ทำวิจัย กล่าวว่า ปัจจุบันไทยมีนักมวยเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีไม่น้อยกว่า 3 แสนคนและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นทุกปี จากการศึกษาสมองของเด็กทั่วไปและนักมวยเด็ก ด้วยเครื่องเอ็มอาร์ไอ (MRI) พบว่าปริมาณสมองของเด็ก 2 กลุ่มไม่ต่างกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบภาพสแกนกลับพบว่า สมองของนักมวยเด็ก มีภาวะเลือดออก ใยประสาทบาดเจ็บ ฉีกขาด มีโพรง ถุงน้ำ และธาตุเหล็กในสมองมากขึ้น เนื่องมาจากการที่ศีรษะได้รับแรงกระแทก

117728

ขณะที่สมองในเด็กทั่วไปกลับไม่พบความผิดปกตินี้  จากความเสียหายของสมองที่เกิดขึ้น ส่งผลให้นักมวยเด็กมีความจำลดลง สมองเสื่อม ไอคิวต่ำลง  จากเด็กปกติ 10 คะแนน คือจาก 90 เหลือ 80 ไม่สามารถเรียนในระดับปริญญาตรีได้ และสมองไม่เจริญเติบโตอย่างเต็มที่ แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่พบคือเด็กกลุ่มนี้กลับมีความสามารถในการใช้มือ เท้ามากกว่าคนปกติ

ทั้งนี้ แม้ไทยจะมี พ.ร.บ.กีฬามวย กำหนดอายุนักมวยอาชีพต้องไม่ต่ำกว่า 15 ปี แต่ไม่มีข้อกำหนดว่าเด็กอายุกี่ขวบห้ามชก จึงเป็นช่องโหว่ ขณะที่การดูแลคุ้มครองความปลอดภัยของเด็กไม่ครอบคลุม

ดังนั้น การวิจัยนี้ นอกจากจะช่วยส่งเสริมให้สังคมหันมาดูแลและให้ความสำคัญกับสมองของเด็กมากขึ้น  อีกทั้งยังเป็นหนึ่งข้อมูลสำคัญ ที่ช่วยขับเคลื่อนการแก้ไขกฎหมาย โดย พ.ร.บ.ส่งเสริมความปลอดภัยในการกีฬาและนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชน พ.ศ. …ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอ ครม. ให้ครอบคลุมมากขึ้น  โดยหวังว่าอนาคตไทยจะมีกฎหมายคุ้มครองเด็ก กำหนดกติกาอายุที่เหมาะสมว่าอายุเท่าไหร่ที่สามารถต่อยศีรษะได้ หรืออายุเท่าไหร่ต่อยไม่ได้

เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่ามวยไทยเป็นศิลปะของชาติ ที่ต้องรักษา แต่สมองและสุขภาพของเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติก็ต้องรักษาด้วยเช่นกัน

ที่มา สำนักข่าวไทย

117724117718 117716 117714

 

คลิปข่าวเสวนา เรื่องการบาดเจ็บของสมองในกลุ่มนักมวยเด็กสู่การขับเคลื่อนนโยบายคุ้มครองเด็ก


Csip.org

โปรดแสดงความคิดเห็น