ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศดพ.อบต.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ( 28 มิ.ย.59 )

DSC_6415

(28 มิ.ย.59) ทีมงานศูนย์วิจัยฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศดพ.อบต.บางบัวทอง จ.นนทบุรี และให้คำแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางบัวทอง

DSC_6424 DSC_6362 DSC_6476 DSC_6438 DSC_6447 DSC_6464 DSC_6465 DSC_6475 DSC_6437 DSC_6386 DSC_6372

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น