ฝึกสอนทักษะความปลอดภัยทางน้ำ 5 ประการ

Untitled-5

รายการ ด.เด็ก คิดดี ช่อง ThaiPBS บันทึกรายการ สัมภาษณ์ครูและนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

โดยครูมานิต เหลืองอ่อน และครูวันเพ็ญ อุ่นหะวงศ์ ได้ฝึกสอนทักษะความปลอดภัยทางน้ำ 5 ประการ คือ

 

 

1. รู้จักความเสี่ยงทั้งสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการจมน้ำ

2. ฝึกลอยตัวและลอยตัวได้ อย่างน้อย 3 นาที เพื่อรอการช่วยเหลือ

3. ฝึกเคลื่อนตัวในน้ำ เพื่อเคลื่อนตัวเข้าสู่ฝั่งอย่างน้อย 15 ม.

4. ฝึกช่วยเหลือคนตกน้ำ ด้วยวิธีตะโกน โยน ยื่น

5. รู้ความสำคัญของชูชีพและใส่ถูกต้องเมื่อมีกิจกรรมทางน้ำหรือโดยสารทางเรือ

โดยมีการสอนกับเด็กนักเรียนชั้น ป.1 รวมทั้งเผยแพร่ความรู้เหล่านี้สู่ชุมชนและโรงเรียนอื่นต่อไป

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น