เตือน!! 5 อาหาร เสี่ยงลำไส้อุดตันในเด็กเล็ก (7 ก ค 59)

Untitled-1

เตือน!!! 5 อาหาร เสี่ยงลำไส้อุดตันในเด็กเล็ก

โดยนพ.ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร
อ.ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี

เทปออกอากาศเมื่อวันที่ 7 ก.ค.59
ทางรายการ “วันใหม่ ไทยพีบีเอส”

 

เตือน!!!ให้เด็กเล็กกินข้าวเหนียวทำให้ไส้อุดตัน

เทปออกอากาศเมื่อวันที่ 6 ก.ค.59
ในรายการช่วงโมงสร้างสุข ทางช่อง3Family 

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น