มาตรการให้ศูนย์เด็กเล็ก…ปลอดภัยสูงสุด?!

Image38

“มาตรการให้ศูนย์เด็กเล็ก…ปลอดภัยสูงสุด?!!”
ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ ฝ่ายสื่อสารสาธารณะ /
วุฒิพงษ์ เพิ่มมณีรัตน์ นักวิจัยอาวุโส
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย และป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาฯ //


 

นำเสนอโดย ขจรศักดิ์ เชาว์เจริญรัตน์ รายการสยามไทยอัพเดต
เมื่อวันอังคาร 26ก.ค.59 ช่อง13สยามไทย

Image39 Image36 Image37 Image34 Image31 Image30 Image32 Image33 Image35 Image28 Image27 Image26 Image25

http://www.csip.org

โปรดแสดงความคิดเห็น