ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานกิจกรรมที่พ่อแม่ยุคดิจิทัลไม่ควรพลาด!!! ( 21 ส.ค.59 )

11778_in

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานกิจกรรมที่พ่อแม่ยุคดิจิทัลไม่ควรพลาด!!!
พบกับ 5 ผู้เชี่ยวชาญที่จะทำให้คุณเข้าใจลูก เข้าใจโลกไซเบอร์มากขึ้น

คุณอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • เหตุผลที่พ่อแม่ต้องรู้จักลูก รู้จักโลกอินเทอร์เน็ต
 • โอกาสของอินเทอร์เน็ต
 • อาวุธลับที่พ่อแม่จะเข้าใจลูกเข้าใจโลกไซเบอร์

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัย เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

 • อันตรายจากภัยอินเทอร์เน็ต 5 อย่าง

Station#1 – Parental Control Applicationsโดยคุณปรีชา คุณธรรมสถิต

 • Parental ControlApplicationsคืออะไร
 • ประเภทของparental controlในประเทศทั่วไป
 • คำแนะนำจากดีแทคว่าทำไมพ่อแม่ต้องใช้Parental Control Applications
 • Parental ControlApplicationsในต่างประเทศ และ เอเชีย

Station#2–ลูกคุณติดเกมส์และอินเทอร์เน็ตขั้นไหน? โดย รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี

 • พฤติกรรมและอาการของเด็กและวัยรุ่นที่ติดเกมและอินเทอร์เน็ต
 • สาเหตุของการติดเกมและอินเทอร์เน็ต
 • แนวทางการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมติดเกมและอนิเทอร์เน็ต
 • วิธีการส่งต่อแพทย์

รวมกลุ่มฟังเสวนา  –ไกลแค่ไหนคือใกล้ของพ่อแม่ยุคดิจิทัล

 • Cyberbullyingโดย คุณอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์
 • สิทธิเด็กในการมีส่วนร่วม การแสดงออก และความรับผดิชอบ บนโลกอินเทอร์เน็ตรวมทั้งกฎหมายสิทธิเด็กในประเทศไทย โดยUNICEF
 • ภัยที่เกิดจากการล่อลวงโดยคุณเอกลัษณ์ หลุ่มชมแข มูลนิธิกระจกเงา
 • กฎหมาย พรบ.คอมที่พ่อแม่ควรรู้โดย ดร.ศรีดา ตัณฑะอธิพานิช ผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
 • Social Mediaที่พ่อแม่ควรรู้จัก
 • Q&A

21สิงหาคม2016 เวลา 8.30-12.30 น. ณ ดีแทคเฮ้าส์ ห้องพลังแผ่นดิน ชั้น 34

ลงทะเบียนได้ที่ นส.บุศราพร จงเจริญถาวรกุล
โทร.02-6449080-1 มือถือ 089-911-4795
หรือ email busaraporn.kie@gmail.com

ภายในวันที่ 15 สิงหาคม2559

* เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรอายุ 6-15ปี และสงวนสิทธิ์เฉพาะท่านที่ลงทะเบียนเท่านั้น

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น