โครงการเก็บข้อมูลเด็กเสียชีวิตในกรุงเทพมหานคร (17 ส.ค.2559)

DSC_9935

(17 ส.ค.59 ) โครงการเก็บข้อมูลเด็กเสียชีวิตในกรุงเทพมหานคร

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก Child Safety Promotion and Injury Prevention Research Center ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

การจัดประชุมฝ่ายทะเบียนเขตในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 50เขต

ตามที่ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร

ดำเนินโครงการเก็บข้อมูลเด็กเสียชีวิตในกรุงเทพมหานคร เพื่อพิเคราะห์สาเหตุการตายและหาแนวทางป้องกันแก้ไข และได้มีการจัดการประชุมทะเบียนเขตเพื่อพัฒนาการเก็บข้อมูลเด็กเสียชีวิตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2556 ไปเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงจัดโครงการประชุมเจ้าหน้าที่ทะเบียนเขตเพื่อพัฒนาการรายงานการตายของเด็กในกรุงเทพมหานคร ด้วยแบบบันทึก บ.3 ครั้งที่ 1/2559 ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559

ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

 

โดยมีวาระการประชุมดังนี้

1.ทบทวนรายงานการตายของเด็กจากสาเหตุภายนอก

2.ชี้แจงเรื่อง แบบ บ.3 ปรับใหม่ และเงื่อนไขการส่งข้อมูล

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อนความปลอดภัยในเด็ก

 

DSC_9802DSC_9852cropped-DSC_0004.jpgcropped-DSC_0049.jpg DSC_9989 DSC_9979 DSC_9960 DSC_9934 DSC_9924 DSC_9894 DSC_9886


โปรดแสดงความคิดเห็น