Digital parent workshop : พบกับ 5 ผู้เชี่ยวชาญที่จะทำให้คุณเข้าใจลูก เข้าใจโลกไซเบอร์มากขึ้น (21 ส.ค.59)

IMG_9180

Digital parent workshop พบกับ 5 ผู้เชี่ยวชาญที่จะทำให้คุณเข้าใจลูก เข้าใจโลกไซเบอร์มากขึ้น

ความเป็นมาของโครงการ Digital Parents Workshop
พ่อแม่ยุคดิจิทัล เข้าใจลูก เข้าใจโลกไซเบอร์
โดย รศ.นพ.อิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

โครงการ Digital Parents Workshop จัดงานที่
Dtac House ตึกจามจุรี สแควร์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559

กิจกรรมภายในงานมีดังนี้

คุณอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน

 •  เหตุผลที่พ่อแม่ต้องรู้จักลูก รู้จักโลกอินเทอร์เน็ต
 • โอกาสของอินเทอร์เน็ต
 • อาวุธลับที่พ่อแม่จะเข้าใจลูกเข้าใจโลกไซเบอร์

 

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัย เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก บรรยายเรื่อง ” อันตรายจากภัยอินเทอร์เน็ต 5 อย่าง”

Station#1

Parental Control Applications โดยคุณปรีชา คุณธรรมสถิต

 • Parental ControlApplicationsคืออะไร
 • ประเภทของparental controlในประเทศทั่วไป
 • คำแนะนำจากดีแทคว่าทำไมพ่อแม่ต้องใช้Parental Control Applications
 • Parental ControlApplicationsในต่างประเทศ และ เอเชีย

DSC_0097

 

Station#2

ลูกคุณติดเกมส์และอินเทอร์เน็ตขั้นไหน? โดย รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี

 • พฤติกรรมและอาการของเด็กและวัยรุ่นที่ติดเกมและอินเทอร์เน็ต
 • สาเหตุของการติดเกมและอินเทอร์เน็ต
 • แนวทางการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมติดเกมและอนิเทอร์เน็ต
 • วิธีการส่งต่อแพทย์

 

 

รวมกลุ่มฟังเสวนา

 • ไกลแค่ไหนคือใกล้ของพ่อแม่ยุคดิจิทัลCyberbullying โดย คุณอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์
 • สิทธิเด็กในการมีส่วนร่วม การแสดงออก และความรับผิดชอบบนโลกอินเทอร์เน็ต รวมทั้งกฎหมายสิทธิเด็กในประเทศไทย โดยUNICEF
 • ภัยที่เกิดจากการล่อลวง โดยคุณเอกลัษณ์ หลุ่มชมแข มูลนิธิกระจกเงา
 • กฎหมาย พรบ.คอมที่พ่อแม่ควรรู้ โดย ดร.ศรีดา ตัณฑะอธิพานิช ผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

Social Media ที่พ่อแม่ควรรู้จัก

เมื่อวันที่ 21สิงหาคม2016  ณ ดีแทคเฮ้าส์ ห้องพลังแผ่นดิน ชั้น 34

 

IMG_9053 IMG_9144 DSC_0128 DSC_0129 DSC_0130

IMG_9165 IMG_9180 IMG_9186 IMG_9188 DSC_0174 DSC_0327 DSC_0296 DSC_0190 DSC_0175

 

11778_in

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น