โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านวังชะนาง อำเภอวังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ (28.ส.ค.59)

DSC_1116

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน

วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2559
ทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก พร้อมคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี
และทีมงานครูผู้ฝึกการเรียนการสอนจาก โรงพยาบาลเด็ก

จัดกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน และตรวจสุขภาพให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านวังชะนาง อำเภอวังโป่ง จ.เพชรบูรณ์เวลา 14.00-14.45 น.
กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านเรียนรู้ภาษาไทย

เวลา 14.45-15.30 น.
กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เวลา 15.30-16.00 น.
ทีมวิทยากรชี้แจงกิจกรรมการเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ให้ผู้ปกครองและครูทราบ

ณ. โรงเรียนบ้านวังชะนาง อำเภอวังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

DSC_0945 DSC_1041 DSC_1059DSC_1029 DSC_1011 DSC_1021DSC_1126 DSC_0936DSC_1139 DSC_1135

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น