โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง จ.พิจิตร (29.ส.ค.59)

DSC_1392

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559
ทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก พร้อมคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีและทีมงานครูผู้ฝึกการเรียนการสอนจาก โรงพยาบาลเด็ก

 

 

จัดกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน และตรวจสุขภาพให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง ตำบล เขาเจ็ดลูก อำเภอ ทับคล้อ จ.พิจิตร

เวลา 09.00-10.00 น. กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านเรียนรู้ภาษาไทย
เวลา 10.00-11.00 น. กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เวลา 11.00-12.00 น. ทีมวิทยากรชี้แจงกิจกรรมการเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ ให้ผู้ปกครองและครูทราบ
ณ โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง ตำบล เขาเจ็ดลูก อำเภอ ทับคล้อ จ.พิจิตร

 

DSC_1191 DSC_1212 DSC_1264 DSC_1285 DSC_1292 DSC_1318 DSC_1316 DSC_1352 DSC_1353 DSC_1385 DSC_1406 DSC_1412

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น