โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60 จ.พิจิตร (29.ส.ค.59)

DSC_1498

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559

ทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก
พร้อมคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีและทีมงานครูผู้ฝึกการเรียนการสอนจาก โรงพยาบาลเด็ก

 

จัดกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน และตรวจสุขภาพให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60 ตำบล เขาเจ็ดลูก อำเภอ ทับคล้อ จ.พิจิตร

เวลา 11.00-11.45 น. กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านเรียนรู้ภาษาไทย
เวลา 11.45-12.30 น. กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เวลา 12.30-13.00 น. ทีมวิทยากรชี้แจงกิจกรรมการเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ให้ผู้ปกครองและครูทราบ

ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60 ตำบล เขาเจ็ดลูก อำเภอ ทับคล้อ จ.พิจิตร

 

 

DSC_1427 DSC_1466 DSC_1480 DSC_1504 DSC_1524 DSC_1530 DSC_1541


 

โปรดแสดงความคิดเห็น