โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต จ.พิจิตร (29.ส.ค.59)

DSC_1618

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559
ทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก พร้อมคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีและทีมงานครูผู้ฝึกการเรียนการสอนจาก โรงพยาบาลเด็ก

จัดกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน และตรวจสุขภาพให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต ตำบล เขาเจ็ดลูก อำเภอ ทับคล้อ จ.พิจิตร

 

 

เวลา 14.30-15.15 น. กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านเรียนรู้ภาษาไทย

เวลา 15.15-16.00 น. กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เวลา 16.00-16.30 น. ทีมวิทยากรชี้แจงกิจกรรมการเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ให้ผู้ปกครองและครูทราบ

ณ โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต
ตำบล เขาเจ็ดลูก อำเภอ ทับคล้อ จ.พิจิตร

 

 

DSC_1627 DSC_1672 DSC_1659 DSC_1769 DSC_1746 DSC_1743

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น