โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านวังขวัญ จ.พิษณุโลก (28.ส.ค.59)

DSC_0634

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน

วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2559

ทีมงานศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก พร้อมคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี
และทีมงานครูผู้ฝึกการเรียนการสอนจาก โรงพยาบาลเด็ก

จัดกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน และตรวจสุขภาพให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านวังขวัญอ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

เวลา 09.00-10.00 น. กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านเรียนรู้ภาษาไทย

เวลา 10.00-11.00 น. กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เวลา 11.00-12.00 น. ทีมวิทยากรชี้แจงกิจกรรมการเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ ให้ผู้ปกครองและครูทราบ

ณ โรงเรียนบ้านวังขวัญ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

 

DSC_0610DSC_0805 DSC_0538 DSC_0531 DSC_0524 DSC_0552 DSC_0558DSC_0467 DSC_0907 DSC_0881 DSC_0870 DSC_0849 DSC_0755

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น