ฝึกทักษะเด็ก…เพิ่มความปลอดภัยในชีวิต

Image14

ฝึกทักษะเด็ก เพิ่มความปลอดภัยในชีวิต

วิชาลูกเสือ ถือว่ามีความสำคัญที่ถูกบรรจุไว้แทบทุกโรงเรียน
เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างทักษะการเอาตัวรอดให้กับเด็ก
นำไปใช้หากเกิดสถานการณ์อันตรายต่างๆได้

เทปข่าว TNN ออกอากาศเมื่อวันที่ 02 ก.ค.2559
สัมภาษณ์ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
เกี่ยวกับความปลอดภัยในเด็ก

Image15Image16Image17Image18Image20Image21

 

โปรดแสดงความคิดเห็น