(01-02 กันยายน 2559) ฝึกอบรมตอบโต้สารเคมี l อบต.บ้านหว้า จ.อยุธยา

DSC_1873

(01-02.09.59) ฝึกอบรมตอบโต้สารเคมี l อบต.บ้านหว้า จ.อยุธยา

โครงการฝึกอบรมสารเคมีและวัตถุอันตรายและฝึกซ้อมแผนปฎิบัติการตอบโต้สารเคมี ประจำปี2559

จัดโดย อบต.บ้านหว้า จ.อยุธยา เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2559
โดยได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี
และ สสส.

ณ หอประชุมอำเภอบางปะอิน จ.อยุธยา

วันที่ 1 กันยายน2559 โครงการฝึกอบรมสารเคมีและวัตถุอันตรายและฝึกซ้อมแผนปฎิบัติการตอบโต้สารเคมี ประจำปี2559 ณ หอประชุมอำเภอบางปะอิน จ.อยุธยา

DSC_1838 DSC_1850 DSC_1882 DSC_1931 DSC_1970

( วันที่ 2 กันายน 2559 ) อบต.บ้านหว้า ร่วมกับ ทีมศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ,สสส., สนง.นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า, บ.ไทยอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด
และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อยุธยา

ร่วมจัดการฝึกซ้อมแผนภาวะฉุกเฉินกรณีสารเคมีและวัตถุอันตราย ประจำปี2559

ณ ถนนคู่ขนานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข32 (สายเอเชีย) บริเวณทางเข้านิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้าระหว่างประตู1ถึงประตู2

DSC_2100 DSC_2153 DSC_2168 DSC_2189 DSC_2193 DSC_2199DSC_2263 DSC_2288 DSC_2286

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น