โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่เยาวชนในชุมชนวังหว้า จ.พิจิตร ( 09 ก.ย.59 )

14258309_1127637440617795_3396056438223904758_o

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก และ สสส. ร่วมกับ
(1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหว้า
(2) สถานีตำรวจภูธรตำบลวังหว้า
(3) การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอตะพานหิน
(4) โรงเรียนวัดวังหว้า
(5) โรงเรียนวัดท่าปอ
(6) โรงเรียนวัดยางคลี
(7) โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า

จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการว่ายน้ำแก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครองในโครงการ สร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่เยาวชนในชุมชน กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต

กิจกรรมช่วงเช้า ณ โรงเรียนวัดวังหว้า ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

14258117_1127616407286565_1442384573740119170_o 14324463_1127618987286307_6310461955423474707_o 14257706_1127618720619667_5355996386291718501_o

กิจกรรมช่วงบ่าย ณ สระว่ายน้ำเสริมสุข ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

14257680_1127640140617525_4785299101003106492_o14311286_1127640567284149_398779602272596858_o 14352383_1127640437284162_7687494101564418498_o 14311340_1127641267284079_2768755130727605539_o 14311318_1127641580617381_3282804334396747303_o

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสอนและฝึกหัดให้เด็กเยาวชนและเยาวชนในชุมชนสามารถว่ายน้ำเป็นจนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ

2. เพื่อสอนและฝึกหัดให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย รู้จักและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น