โครงการเตาเผาขยะลดควัน อบต.ห้วยเกตุ จ.พิจิตร (10 ก.ย.59)

14435076_1133859809995558_8238391039005140735_o

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก และ สสส. ร่วมกับ อบต.ห้วยเกตุ
ในโครงการเตาเผาขยะลดควัน
เพื่อลดขยะ และมลพิษทางอากาศ
ในพื้นที่ชุมชนห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

14379687_1133858439995695_6350286097500518174_o 14444779_1133858703329002_6621442824169071780_o 14362675_1133858323329040_299880114110073330_o14362614_1133858183329054_1466360924925230601_o

 

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น