ส่งเสริมและป้องกันคนไทยไม่ให้เจ็บป่วยฉุกเฉิน l ข่าวค่ำไทยพีบีเอส l 28.09.59 l

untitled-2

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผอ.ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก

ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว เกี่ยวกับการส่งเสริมและป้องกันไม่ให้เด็กไทยเจ็บป่วยฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559

untitled-6 untitled-3 untitled-4 untitled-5

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น