รู้หลัก CPR ช่วยกู้ชีพยามฉุกเฉิน l 06 ธ.ค. 59 l ThaiPBS

untitled-6

อุบัติเหตุและความเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ บ่อยครั้งที่เราได้ยินข่าวหรือเห็นเหตุการณ์การช่วยชีวิตผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น หยุดหายใจกะทันหัน หลายคนรอดชีวิตและได้รับความช่วยเหลือจนปลอดภัย เพราะได้รับการปฐมพยาบาลอย่างถูกต้องและทันท่วงที


ทีมข่าวThaiPBS สัมภาษณ์

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี และพญ.อัจฉราพร แม้นธนาวงศ์สิน แพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

ในเรื่อง รู้หลัก CPR ช่วยกู้ชีพยามฉุกเฉิน l ออกอากาศเมื่อวันที่ 06 ธ.ค. 2559 l ThaiPBS

untitled-5 untitled-4 untitled-3 untitled-1dsc_4489 dsc_4491 dsc_4492 dsc_4486 dsc_4484 dsc_4482 dsc_4481

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น