เด็กค้ากำปั้น l ช่องPPTV 36 (14 ม.ค.2560 )

เด็กค้ากำปั้น ทีมงานรายการสารตั้งต้น ทางช่องPPTV
สัมภาษณ์ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

เกี่ยวกับ นักมวยเด็ก และให้ข้อเสนอแนะในการแข่งกีฬามวยเด็ก

เทปออกอากาศเมื่อ 14 มกราคม 2560

 

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น