อบรมออกแบบแคมเปญ ก่อน 15 ไม่ขี่ อย่างไรให้ได้ผล ( 19-20 มกราคม 2560 )

การอบรมออกแบบแคมเปญ ก่อน 15 ไม่ขี่ อย่างไรให้ได้ผล

ทีมยังส์ฟิล์มเมคเกอร์ ผนึกพลังทีมศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็ก จัดอบรม “ออกแคมเปญอย่างไรให้ได้ผล” เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2560

ณ ห้องประชุมปลายฟ้า ชั้น 2

โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร

 


 

 

Concept

1. รู้จัก Social Communication และตัวอย่างงานสื่อสารสังคมที่มีประสิทธิภาพ

2. Speed Pitching ลองออกไอเดียในเวลาจำกัด และสื่อสารให้อยู่หมัด

3. Serious Creativity ฝึกกระบวนการสร้างสรรค์แคมเปญ ด้วย Tool kit

4. Critical Campaign เหลาไอเดียให้แหลม สร้างแคมเปญให้ได้ผล

5. Copywriting Crash ทดลองสื่อสารด้วยก๊อปปี้ไรท์ร่วมสมัย

6. Online Ads เข้าใจการสื่อสารผ่านพื้นที่ออนไลน์

7. Elevator Pitching หากมีเวลา 1 นาที จะขายไอเดียนี้อย่างไร?

8. Social Communication Plan เขียนแผนกิจกรรมสื่อสารสังคมและวิเคราะห์ SWOT

9. Special Shopping ห้องเรียนแลกเปลี่ยนไอเดีย

10. Specific Focus แบ่งห้องตามรูปแบบกิจกรรมที่จะทำ (หนังสั้น หนังโฆษณา กิจกรรมรณรงค์ กิจกรรมประกวด ละคร ฯลฯ)

11. Passion Planning in Action สร้างรายละเอียด Action plan และพร้อมลุย

 

 

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น