โครงการรณรงค์ ก่อน 15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ รร.วัดบ้านสร้าง พระนครศรีอยุธยา ( 06 ก.พ.2560 )

อบรมโครงการรณรงค์ ก่อน 15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ 

ทีมศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็ก โดย อ.ปรีชา ชูทรัพย์ / ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ /เคารพ การสมเจตน์ เชิญชวนน้องๆ รร.วัดบ้านสร้าง พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการรณรงค์ ก่อน 15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ โดยมีกลุ่มนักเรียนเข้าร่วมฟังการบรรยายอย่างคับคั่ง

เมื่อวันที่ 06 ก.พ.2560 ณ รร.วัดบ้านสร้าง พระนครศรีอยุธยา

 

  

 

โปรดแสดงความคิดเห็น