ไส้กรอกติดคอ ภัยร้ายใกล้ตัวเด็ก PPTV ( 20.02.2560 )

ไส้กรอกติดคอ ภัยร้ายใกล้ตัวเด็ก PPTV l 20.02.2560 l

ไส้กรอกติดคอ ภัยร้ายใกล้ตัวเด็ก
อุทาหรณ์พ่อแม่ผู้ปกครอง
จากกรณีโลกโซเชียลแชร์เรื่องราวไส้กรอกติดคอเด็ก
จนเป็นเหตุทำให้เสียชีวิต เนื่องจากไม่รู้วิธีปฐมพยาบาล

นับเป็นหนึ่งในภัยใกล้ตัวที่ต้องป้องกัน
โดย พญ.สาวิตรี ไกรขจรกิตติ
แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น