เตือน ลูกบิด รูบิก ของเล่นมรณะ ( 01/05/2560 ) ข่าวTNN24

เตือน ลูกบิด รูบิก ของเล่นมรณะ
ช่องข่าวTNN24 สัมภาษณ์ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

เกี่ยวกับลูกบาศก์เรียงแถบสี หรือที่เรียกกันอีกอย่างนึงว่า “ลูกบิดรูบิก” เป็นหนึ่งในของเล่นยอดฮิตของเด็กในปัจจุบัน


 


ล่าสุดนักวิชาการและนักวิจัย มูลนิธิบูรณะนิเวศ เปิดเผยผลการศึกษาเรื่องการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์รีไซเคิลใน “ลูกบิดรูบิก” ที่ดำเนินการโดย “เครือข่ายระหว่างประเทศว่าด้วยการกำจัดสารพิษตกค้างยาวนานในสิ่งแวดล้อม” หรือไอเพน (IPEN) เป็นเครือข่ายที่ประกอบด้วยนักวิชาการสาขาต่างๆ และองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจาก 100 กว่าประเทศ หรือ 700 กว่าองค์กร

จากการสำรวจตลาดของเล่นเด็กครั้งล่าสุดทั้งในประเทศไทยและในอีกหลายประเทศพบว่า “ลูกบิดรูบิก” หรือลูกบาศก์เรียงสี ที่นิยมให้เด็กเล่นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเชาว์ปัญญา มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อระบบประสาทและพัฒนาการทางสมองของเด็กปนเปื้อนอยู่ในระดับสูง

นอกจากนี้ มูลนิธิบูรณะนิเวศได้สำรวจและซื้อลูกบิดรูบิกที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล จากหลายจังหวัดในประเทศไทยระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2558 รวม 9 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากประเทศจีนทั้งหมด ผลการวิเคราะห์พบว่า ลูกบิดรูบิกจำนวน 9 ตัวอย่างจากประเทศไทย มี 2 ตัวอย่างที่พบปริมาณสารโบรมีนทั้งหมด สูงเกิน 1,000 ppm และจากการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเคมี สาธารณรัฐเช็ก เฉพาะ 2 ตัวอย่างที่มีโบรมีนรวมเกิน 1,000 ppm โดยพบว่าทั้งสองตัวอย่างปนเปื้อนสาร OctaBDE ที่มีปริมาณเข้มข้นสูง 25 – 48 ppm และสาร DecaBDE มีปริมาณเข้มข้นสูง 21 – 23 ppm ทั้งนี้มี 1 ตัวอย่างที่มีสาร HBCD ในปริมาณเข้มข้น 5 ppm

ทั้งนี้ สารเคมีทั้ง 3 ชนิดดังกล่าวเป็นอันตรายต่อพัฒนาการทางสมอง สามารถทำลายระบบประสาท และทำให้เกิดปัญหาต่อพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของเด็ก นอกจากนั้นยังเป็นพิษและก่อให้เกิดมะเร็งในตับได้ โดย ปัจจุบัน สาร OctaBDE และ HBCD เป็นสารเคมีที่ทั่วโลกห้ามใช้ตามอนุสัญญาสต็อกโฮล์ม ขณะที่ สาร DecaBDE เป็นสารเคมีที่กำลังจะมีการเสนอให้ทั่วโลกห้ามใช้ตามอนุสัญญาสต็อกโฮล์มในการประชุม COP8

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น