ทาสีถนน ฟุตบาต เตรียมความปลอดภัยบนท้องถนน ในช่วงก่อนเปิดเทอม (11 พ.ค.2560 )

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ Fedex เทศบาลเมืองน่าน และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรม ทาสีถนน ปรับปรุงจุดเสี่ยง ภายใต้โครงการ safe school zone โดยร่วมกันทาสีถนน ฟุตบาต เตรียมความปลอดภัยบนท้องถนน ในช่วงก่อนเปิดเทอมที่จะมาถึง

โดยบริษัทบริติช เพ้นท์ส จำกัด ได้สนับสนุนสีพร้อมอุปกรณ์ในการทาพื้นถนน และฟุตบาต เพื่อนำมาทาบริเวณหน้าโรงเรียนให้เป็นจุดสังเกตุ เห็นได้ชัดเจน เป็นจุดชะลอความเร็ว และที่ห้ามจอดป้องกันการกีดขวางการจราจร หน้าโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการ Safe School Zone ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจุบัน และสร้างความสำเร็จในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนหน้าโรงเรียนได้จริง

โดยโครงการ Safe School Zone เตรียมขยายโครงการไปยังโรงเรียนต่างๆ มีโรงเรียนจุมปีวณิดาภรณ์ เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัย เนื่องจากถนนหน้าโรงเรียนนั้นเป็นถนนสายหลัก มีผู้ใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก จึงได้นำสีทาท้องถนนมาร่วมกันทา เพื่อเตรียมต้อนรับเปิดเทอมที่จะมาถึง ในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้นี้ เนื่องจากอุบัติเหตุทางท้องถนนเป็นปัญหาสำคัญที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ ซึ่งในแต่ละปี มีผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วโลก และมีเด็กเสียชีวิตบนท้องถนนจากการถูกรถชนปีละกว่า 1 ล้านคนต่อปี โดยเฉลี่ยนมากถึงวันละ 500 คน จากทั่วโลก
http://safekidsthailand.com


 

โปรดแสดงความคิดเห็น