กิจกรรมรณรงค์ก่อน 15 ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ โรงเรียนระหานวิทยา จ.กำแพงเพชร ( 29 มิ.ย.2560 )

กิจกรรมรณรงค์ก่อน 15 ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ 

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนระหานวิทยา จ.กำแพงเพชร

จัดโดยกลุ่มนักเรียนโรงเรียนระหานวิทยา

กิจกรรมต่างๆมีดังนี้

 • เปิดวีดีโอหนังสั้นรณรงค์กิจกรรม “ก่อน 15 ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์”
 • กิจกรรมนันทนาการเกม
 • บรรยายพิเศษ “ทำไมต้องก่อน 15 ปีไม่ขี่” โดย ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย
  และป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
  โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดกิจกรรม
  “ก่อน 15 ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์”
 • นิทรรศการ โครงการรณรงค์ก่อน 15 ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์
 • กิจกรรมตอบปัญหา เกี่ยวกับโครงการ ก่อน 15 ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์
 • คณะศูนย์วิจัย คณะผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนระหานวิทยา ร่วมชมการจัดนิทรรศการ “ก่อน 15 ปีไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ โรงเรียนระหานวิทยา”
 • การแสดงดนตรีเกี่ยวกับการรณรงค์ ก่อน 15 ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์จากนักเรียนโรงเรียนระหานวิทยา

 

 กิจกรรมรณรงค์ก่อน 15 ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ โดยนักเรียนโรงเรียนระหานวิทยาเปิดวีดีโอหนังสั้นรณรงค์กิจกรรม “ก่อน 15 ปี …

โพสต์โดย CSIP อายุไม่ถึง15ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ บน 29 มิถุนายน 2017

http://www.dekdontdrive.com/web/

 

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น