Walk Smart เดินเท้าปลอดภัย ครั้งที่ 9 ( 5-6 ก.ค.2560 )

5-6 กรกฎาคม 2560 – – Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ อาสาสมัครนักศึกษา 12 คน จัดกิจกรรม “Walk Smart เดินเท้าปลอดภัย ครั้งที่ 9 สนับสนุนงบประมาณโดย FedEx เพื่อเพิ่มความรู้ความปลอดภัยเดินเท้าแก่นักเรียน ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 โดยมีนักเรียนชั้น ป.1-6 จำนวนกว่า 2,500 คน 71 ห้องเรียน (เข้าสอน 71 ครั้ง) 5 โรงเรียน 5 เขต (ที่สมัครเข้าร่วม) ได้รับความรู้เรื่องเดินเท้าปลอดภัย ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าใหม่ เขตหนองจอก, โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน, โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เขตพระโขนง, โรงเรียนสุเหร่าบางชัน เขตมีนบุรี และโรงเรียนวัดราชโกษา เขตลาดกระบัง

นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเดินเท้าและข้ามถนน เช่น วิธีเดินในกรณีไม่มีทางเท้า ต้องเดินห่างจากถนนให้มากที่สุด, เดินสวนทางกับรถและสามารถมองเห็นรถได้สะดวก วิธีเดินใกล้แหล่งนํ้าอย่างปลอดภัย เดินห่างจากแหล่งนํ้าให้มากที่สุด หรือเดินตรงกลางของทางเดินกรณีมีแหล่งนํ้าอยู่ประกบทั้ง 2 ข้าง วิธีข้ามถนนที่ถูกต้อง ใช้สะพานลอย, ทางม้าลาย, ข้ามตรงที่มีสัญญาณไฟคนข้ามโดยมองขวาและซ้ายก่อนให้แน่ใจว่าไม่มีรถ ขั้นตอนการข้ามถนนที่ปลอดภัย ก่อนข้ามถนนต้องปฏิบัติ 5 ขั้นตอน “หยุด มอง ฟัง คิด เดิน” และห้ามวิ่งข้ามถนนโดยเด็ดขาด ต้องเดินด้วยความระมัดระวัง

นอกจากนี้ ได้มอบสื่อการสอน Walk Smart แก่โรงเรียนไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป

 


5-6 กรกฎาคม 2560 – – Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกับ อาสาสมัคร…

โพสต์โดย Walk This Way Thailand บน 7 กรกฎาคม 2017

โปรดแสดงความคิดเห็น