โครงการบุหรี่มือสอง เก็บปัสสาวะและแบบสอบถาม ( 17 ส.ค.2560 )

โครงการบุหรี่มือสอง เก็บปัสสาวะและแบบสอบถามรอบสอง (ช่วงเดือนสิงหาคม) เพื่อหาสารนิโคตินในปัสสาวะเด็ก จำนวน 8 ศูนย์

ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดารุสซุนนี , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านคูคต , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบางกระบือ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมพัฒนาบ้านป่า , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเย็นอากาศ 2 , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสะพาน 1 , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมมักกะสัน , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กริมทางรถไฟมักกะสัน

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น