กิจกรรม ‘Childvoice to Safety’ สร้างอนาคตความปลอดภัยบนท้องถนน ( 27 พ.ย.2560 )

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุ จัดกิจกรรม ‘Childvoice to Safety’ สร้างอนาคตความปลอดภัยบนท้องถนน


(เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560) – ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี ,สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ร่วมกับ บริษัทเชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมทั้ง หน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่น เปิดตัวโครงการ School Road Safety จัดกิจกรรม “Childvoice to Safety – ผู้ใหญ่จะทำอย่างไร เมื่อเห็นภาพถ่าย ‘การเดินทาง’ของหนู?” เพื่อผลักดันให้เกิดความตระหนักรู้และสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนมุ่งเน้นให้เห็นถึงความปลอดภัยในการเดินทางของเด็ก ตั้งแต่ประตูหน้าบ้าน จนถึงหน้าประตูโรงเรียน และยังจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่การเดินทางที่ปลอดภัยของเด็กๆ กระตุ้นให้ภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ เห็นความสำคัญและมาช่วยกันแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยมี ผอ.อัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ อำนวยการเขตคลองเตย เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 1 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ คลองเตย กรุงเทพมหานคร

รศ.นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก เปิดเผยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่า แต่ละปีอุบัติเหตุทางถนนได้คร่าชีวิตเด็กไปจำนวนมาก เฉลี่ยวันละ 500 คน หรือในทุก 3 นาทีจะมีเด็ก 1 คนตาย สำหรับประเทศไทยผลการจัดอันดับรายงานการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วโลกปี 2558 พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 2 ของโลก และสูงเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มอาเซียน และที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการตายอันดับ 2 ของเด็ก (จมน้ำอันดับ 1) กว่า 1,000 รายต่อปี กลุ่มเด็กเดินเท้าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงจากการถูกรถชน พบการเสียชีวิตมากกว่า 100 รายต่อปี และบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก อีกทั้งในเส้นทางที่เด็กต้องเดินทางไปโรงเรียน หรือเส้นทางต่าง ๆ พบว่า มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแวดล้อมตัวเด็ก เช่น ไม่มีทางเท้าที่ปลอดภัย หรือมีทางเท้า แต่ทางเท้าที่มีนั้นไม่เอื้ออำนวยให้เด็กเดินได้อย่างปลอดภัยเพราะมีรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปขับบนทางเท้า มีร้านค้าหาบเร่แผงลอยบนทางเท้า ฝาท่อถูกเปิดทิ้งไว้บนทางเท้า ทางเท้ามีไม่ต่อเนื่อง ทางเท้าไม่เหมาะสำหรับผู้พิการที่ใช้ Wheelchair

นายพรหมมินทร์กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า อุบัติเหตุบาดเจ็บและเสียชีวิตทางถนนของประเทศไทย เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน จากข้อมูลสถิติการตายปี 2559 มีจำนวน22,356 ราย หรือ 61 ศพต่อวัน มีผู้พิการรายใหม่กว่า 5,000 ราย ซึ่งกลุ่มเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มอายุ15 – 19 ปี ยังคงเป็นกลุ่มที่เสียชีวิตและบาดเจ็บสูงสุด เพราะวัยรุ่นเป็นวัยคึกคะนอง การอยากอวด อยากโชว์ ล้วนนำมาซึ่งความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้สูง จึงอยากให้มีการกำกับดุแลอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโรงเรียน ผู้ปกครอง คนในชุมชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยทางถนน ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันสร้างความตระหนักและป้องกันแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนให้กับเด็กซึ่งจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายฝีมือเด็ก “Childvoice to Safety ผู้ใหญ่จะทำอย่างไร..เมื่อเห็นภาพ “การเดินทาง ” ของหนู การมอบรางวัลประกวดภาพถ่าย และเวทีการประชุมหารือกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยทางถนน โดยมีหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมเวทีการประชุม อีกทั้งมีบูธกิจกรรมสร้างเสริมความรู้ความปลอดภัยจากภาคีเครือข่าย


วิภาณี สังข์วิชัย นักวิจัย/ผู้ประสานงานโครงการ School Road Safety 02-6449080-1
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี 

โปรดแสดงความคิดเห็น