ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2561 ( 28 พ.ย.2560 )

ร่วมกัน “ลดความตายทางถนน พ.ศ.2561″

AIP.(มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย) / ศวปถ.(ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน) และ/ csip(ศุนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี) ร่วมกับ ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2561

ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (28 พ.ย. 2560) 

โปรดแสดงความคิดเห็น