ผลการศึกษาโครงการกิจกรรมผลของการรณรงค์เลิกบุหรี่ในผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเพื่อพิทักษ์เด็ก ( 1 ธ.ค.2560 )

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 พญ.อัจฉราพร นำเสนอผลการศึกษาโครงการกิจกรรมผลของการรณรงค์เลิกบุหรี่ในผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเพื่อพิทักษ์เด็ก โดยเก็บข้อมูล จำนวน 8 ศูนย์ ได้แก่
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบางกระบือ จ.สมุทรปราการ
– ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.
– ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนริมทางรถไฟมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.
– ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนดารุสซุนนี เขตหนองจอก
– ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเย็นอากาศ กทม.
– ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสะพาน 1 เขตหนองแขม
– ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนคูคตพัฒนา เขตมีนบุรี
– ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนร่วมพัฒนาบ้านป่า เขตสวนหลวง


 

โปรดแสดงความคิดเห็น