ส่งเสริมกีฬามวยไทยเด็ก…ยุติมวยเด็กหาเงิน ( 4 ธ.ค.2560 )

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 -12.00 น. ได้มีการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับสื่อมวลชนใน ประเด็น “ส่งเสริมกีฬามวยไทยเด็ก…ยุติมวยเด็กหาเงิน” ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 -12.00 น. ได้มีการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับสื่อมวลชนใน ประเด็น “ส่งเสริ…

โพสต์โดย CSIP มวยเด็ก "Kickboxing Kids" บน 13 ธันวาคม 2017


 

โปรดแสดงความคิดเห็น