โครงการ การขับเคลื่อนงานชุมชนปลอดภัยและการติดตามงานป้องกันเด็กจมน้ำในเด็ก ( 13 ธ.ค.2560 )

วันที่ 13 ธันวาคม 2560    เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

ประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานและเครือข่ายหน่วยงานในจังหวัดสุรินทร์ โครงการ การขับเคลื่อนงานชุมชนปลอดภัยและการติดตามงานป้องกันเด็กจมน้ำในเด็ก ในระดับจังหวัด

ว่าที่ ร.ต.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานเปิดการประชุม ชุมชนปลอดภัย จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1 (แผนปี60-62) เมื่อ 13ธ.ค.60

โดยศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ,เครือข่ายผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ำ Merit Maker ต่อยอดการพัฒนาชุมชนปลอดภัย สานฝันพื้นที่ต้นแบบ ที่คนในชุมชน รู้ เข้าใจ ตระหนัก ร่วมป้องกันภัย 5 ประเภท พื้นฐานทักษะชีวิตจำเป็นที่ต้องปลูกฝังแต่เด็ก เริ่มที่ครอบครัว ชุมชนร่วม ผู้ก่อการดีขับเคลื่อน (ขอขอบคุณท่าน รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ,คุณชฎาพร สุขสิริวรรณ, คุณสุชาดา วันภักดี จากศูนย์วิจัยฯ และ สสส. ผู้สนับสนุน โครงการ)


 

โปรดแสดงความคิดเห็น