นักศึกษาแพทย์สาธารณสุข ปริญญาโท จากประเทศไต้หวัน ดูงานโครงการทักษะทางน้ำโรงเรียนสวนบัว ( 14 ธ.ค.2560 )

กิจกรรมนักศึกษาแพทย์สาธารณสุข ปริญญาโท จากประเทศไต้หวัน ดูงานโครงการทักษะทางน้ำโรงเรียนสวนบัว

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ โรงเรียนสวนบัว

ผู้แทนโรงเรียนสวนบัวแนะนำบุคคลากร และ พูดคุยนำเสนอความสำคัญในการดำเนินโครงการทักษะความปลอดภัยทางน้ำนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่1การดำเนินงานการจัดการความปลอดภัยในโรงเรียนและเปิดโอกาสให้นักศึกษาแพทย์สาธารณสุข ปริญญาโท จากประเทศไต้หวัน ได้สอบถามเสนอแนะความเห็นแลกเปลี่ยนกับคณะทำงานของโรงเรียน

นักเรียนโรงเรียนสวนบัว ชั้นประถมศึกษา ปีที่2 จำนวน 20 คน ที่ผ่านการทดสอบทักษะความปลอดภัยทางน้ำ 5 ทักษะ(ระดับ ป.1 ปีที่แล้ว) แสดงทักษะความปลอดภัยทางน้ำ ให้นักศึกษาแพทย์สาธารณสุข ปริญญาโท จากประเทศไต้หวัน

ทักษะ การสวมใส่เสื้อชูชีพและความสำคัญ


ทักษะ ช่วยคนตกน้ำด้วยวิธีการ “ตะโกน โยน ยื่น”


ทักษะ การลอยตัวบนผิวน้ำ นาน 3 นาที เพื่อรอการช่วยเหลือ


ทักษะ การเคลื่อนตัวในน้ำ 15 เมตร ว่ายเข้าหาฝั่ง


หลังจากการแสดงทักษะความปลอดภัยทางน้ำของนักเรียนโรงเรียนสวนบัวแล้ว ทางโรงเรียนสวนบัว เปิดโอกาสให้นักศึกษาแพทย์สาธารณสุข ปริญญาโท จากประเทศไต้หวัน ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้ในการดำเนินงานโครงการทักษะความปลอดภัยทางน้ำต่อไป


สรุปกิจกรรมนักศึกษาแพทย์สาธารณสุข ปริญญาโท จากประเทศไต้หวันโครงการทักษะทางน้ำโรงเรียนสวนบัววันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา…

โพสต์โดย CSIP เด็กไทยจมน้ำตายอันดับหนึ่ง บน 14 ธันวาคม 2017

 


 

โปรดแสดงความคิดเห็น