เสวนาผลงานวิจัย”การบาดเจ็บของสมองนักมวยเด็ก” ( 20 ธ.ค.2560 )

ผลวิจัยชี้นักมวยเด็กถูกกระทบทางสมอง ส่งผลไอคิวต่ำกว่าเด็กทั่วไปถึง 10 คะแนน!!!

ในงานสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่10 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่อิมแพ็ค ฟอรัม เมืองทองธานี โดยโครงการศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงข่าวส่งเสริมกีฬามวยไทยเด็ก ยุติมวยเด็กหาเงิน

การแสดงนาฏมวยไทย โรงเรียนวัดน้ำพุ จ.ราชบุรีนำเสนอผลงานวิจัย การบาดเจ็บของสมองของนักมวยเด็ก โดย ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ประธานโครงการศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค) รพ.รามาธิบดีเสนอแก้ไข พ.ร.บ. กีฬามวยปี 2542 โดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดีแสดงความเห็น ผลงานวิจัยการบาดเจ็บของสมองนักมวยเด็ก งานแถลงข่าวส่งเสริมกีฬามวยไทยเด็ก ยุติมวยเด็กหาเงิน
>คลิปออก ข่าวTV เสวนาผลวิจัยชี้นักมวยเด็กถูกกระทบทางสมอง ส่งผลไอคิวต่ำกว่าเด็กทั่วไปถึง 10 คะแนน!!! 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น