เปิดประชุม “ชุมชนปลอดภัยป้องกันจมน้ำ” ( 25 ธ.ค.2560 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2560  ผู้แทนจากศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยคุณชฎาพร สุขสิริวรรณและคุณสุชาดา วันภักดี ร่วมประชุมหารือกับคณะทำงานและเครือข่ายหน่วยงานราชการในจังหวัดนครพนม

เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนงานชุมชนปลอดภัยและการติดตามงานป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กในระดับจังหวัด   โดยนายแพทย์จรัญจันทมันตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม  เป็นประธาณกล่าวเปิดการประชุม

ณ ห้องประชุมร่มฉัตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น