รายงานผลการวิจัยสมองของนักมวยเด็ก ( 29 ม.ค.2561 )

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ได้เข้าพบ พลตรีจารึก อารีราชการัณย์ เพื่อรายงานผลสรุปการแถลงข่าวผลการวิจัยการบาดเจ็บสมองนักมวยเด็ก ในการประชุมสมัชชาสุขภาพเเห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา


> ประชุมสมัชชาสุขภาพเเห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560


 

โปรดแสดงความคิดเห็น