“มวยเด็ก” ทำลายสมองไอคิวลด ( 12/02/2561 )

“มวยเด็ก” ทำลายสมองไอคิวลด เสี่ยงอัลไซเมอร์ : พบหมอรามา ช่วง Big Story ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 ก.พ.61 โดยทางรายการได้สัมภาษณ์ รศ. นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย และป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับ มวยเด็ก 

โปรดแสดงความคิดเห็น