ประชุมพัฒนาสื่อเด็กจมน้ำ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ( 23 ก.พ.2561 )

“โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ” จ.พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2561 ทีมงานศูนย์วิจัยฯ และคณะ สสส.ฝ่ายผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมพัฒนาสื่อเด็กจมน้ำ โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ กับทีมโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ ชุมชน, อบต. , รพ.สต. และผู้ปกครอง เกี่ยวกับ การใช้แหล่งน้ำธรรมชาติใกล้โรงเรียนที่มีการจัดการเรื่องความปลอดภัย สำหรับสอนและฝึกทักษะชีวิต เพื่อให้เด็กๆ รอดปลอดภัยจากการจมน้ำ

เพื่อนำไปใช้ประกอบการผลิตสื่อเรียนรู้ และเผยแพร่ต่อบุคคลทั่วไป “โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ” จ.พิษณุโลกนี้ จัดว่าเป็นต้นแบบที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความเสี่ยงต่อการจมน้ำของนักเรียน แม้ว่าทางโรงเรียนไม่มีสระว่ายน้ำ แต่ได้ประสานความร่วมมือกับชุมชนและผู้ปกครอง ในการใช้แหล่งน้ำธรรมชาติใกล้โรงเรียนที่มีการจัดการเรื่องความปลอดภัย

สำหรับสอนและฝึกทักษะชีวิต เพื่อให้เด็กๆ รอดปลอดภัยจากการจมน้ำ โดยได้รับทุนสนับสนุนภายใต้ความร่วมมือของศูนย์วิจัย เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดี และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
“โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ” จ.พิษณุโลกเมื่อวันที่ 23 ก.พ.2561ทีมงานศูนย์วิจัยฯ และคณะ สสส.ฝ่ายผลิตและพัฒนาสื่อการเร…

โพสต์โดย ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี บน 27 กุมภาพันธ์ 2018


 

โปรดแสดงความคิดเห็น