สัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย ฉบับใหม่ ( 19 มี.ค.2561 )

วันที่ 19 มีนาคม 2561 ทีมศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย ฉบับใหม่

ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา2

> มวยเด็ก


 

โปรดแสดงความคิดเห็น