ระวังความปลอดภัยในเด็กช่วงสงกรานต์ (13 เม.ย.2561 )

ไลท์นิ่ง ทอล์ค กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง
ตอน “ระวังความปลอดภัยในเด็กช่วงสงกรานต์ ร่วมสร้างวันครอบครัวอบอุ่น”

แขกรับเชิญ: รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผอ.สถาบันเพื่อการพัฒนาเด็ก ม.มหิดล
และศูนย์ความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี

ร่วมเฝ้าระวังและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยในเด็กในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เด็กเสียชีวิตมากที่สุดจากการจมน้ำ อุบัติเหตุบนถนน และการเล่นเครื่องเล่น


ออกอากาศวันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561
เวลา 07.15-07.45 น.ทางช่อง13family


> งานแถลงข่าว “ระวังวันสงกรานต์ !!! เด็กไทยตาย!!! ” ( 5 เม.ย.2561 )


 

โปรดแสดงความคิดเห็น