เทคนิค Home Alone สร้างทักษะที่ปลอดภัยให้ลูกเมื่อต้องอยู่ตามลำพัง ( 10 พ.ค.2561 )

เทคนิค Home Alone สร้างทักษะที่ปลอดภัยให้ลูกเมื่อต้องอยู่ตามลำพัง

มาฟังเทคนิค Home Alone สร้างทักษะที่ปลอดภัยให้ลูกเมื่อต้องอยู่ตามลำพัง สัมภาษณ์พิเศษ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และ ศูนย์วิจัยความปลอดภัยในเด็กคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ในรายการ

 
วันพฤหัสบดีที่ 10 พ.ค.2561
หมอOnair เวลา 6.45 น.-7.15 น. ทาง ช่อง13


ดูคลิป


PDF  คลิก> -การปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพัง “Home Alone”


> กิจกรรมเสริมทักษะความปลอดภัย

 

โปรดแสดงความคิดเห็น