30 พ.ค.2561 เสวนาพิเคราะห์เหตุการตายในเด็ก กรณีเด็ก4คนตกตึก เพื่อนำไปสู่การป้องกันเเละเเก้ไข

เสวนา” พิเคราะห์เหตุการตายในเด็ก กรณีเด็ก4คนตกตึก เพื่อนำไปสู่การป้องกันเเละเเก้ไข”

โดยมี ท่านอัยการจุฬา ศัลยพงษ์ เป็นประธานที่ประชุม และ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล และรองประธานในที่ประชุม

จัดโดย ทีมพิเคราะห์เหตุการตายในเด็ก (csip.org)

> จากการลงพื้นที่เก็บเคส 4 พี่น้องตกตึก


*้** หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม

– ตัวเเทนสำนักการศึกษา กทม.
– ตัวเเทนจากบ้านพักเด็ก กทม.
– ตัวเเทนผู้ว่า กทม.
– ตัวเเทนเขตบางกะปิ
– อ.ชาญณรงค์ ไวยพจน์
– อ.ดิลก เลิศเกรียงไกรยิ่ง
– ผอ.โรงเรียนเทพลีลา
– ผอ.โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
– นิติบุคคลตึก3
– ตัวเเทนสำนักพฒนาสังคม กทม.
– อ.ปรีชา ชูทรัพย์

วันพุธที่ 30 พ.ค.2561 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กเเละครอบครัว ถนนพระราม6 กทม.


> เก็บเคสเด็กตาย

โปรดแสดงความคิดเห็น