( 15 มิ.ย.2561 ) อบรมลูกเสือจราจร โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ สวนหลวง กทม.

ทีมศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมลูกเสือจราจร เรื่อง ” ก่อน15ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ -การใช้หมวกนิรภัย-เดินเท้าปลอดภัย ” ประจำปีงบประมาณ 2561 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องกฎหมายจราจรและการใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัย มีทักษะในการใช้สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด ในการอำนวยความปลอดภัยด้านจราจร และให้ลูกเสือ เนตรนารีจราจรของสถานศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือทางราชการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

และทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ อาทิเช่น ศูนย์วิจัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดีกองบังคับการตำรวจจราจร และคณะวิทยากรศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ สวนหลวง กทม. เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิย.2561โปรดแสดงความคิดเห็น