7 ข้อเสนอเพื่อความคุม กำกับ การแข่งขัน E-Sport ( ช่อง13family 18/06/2561 )

7 ข้อเสนอเพื่อความคุม กำกับ การแข่งขัน E-Sport

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า

“การเล่นเกมคอมพิวเตอร์มีแต่การต่อสู้เพื่อชัยชนะ ทำให้เด็กใช้เวลาเล่นหลายชั่วโมงต่อวัน นำไปสู่ภาวะติดเกม ซึ่งมีผลร้ายต่อสมองเด็ก เป็นผลให้พลเมืองไทยขาดการคิดวิเคราะห์และการควบคุมตนเอง มีผลไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่ทุกกระทรวงกำลังเน้นการพัฒนาทักษะมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ให้เด็กไทย”

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จึงได้ร่วมกันจัดทำข้อเรียกร้องให้สมาคมกีฬาอีสปอร์ตและผู้ประกอบการอีสปอร์ต โดยเฉพาะสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการธุรกิจเกม และธุรกิจเกมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด


ดูคลิป

ช่อง13family 18/06/2561


E-Sport เล่นมากเกินไป ส่งผลต่อสุขภาพเด็ก

โดย อ.นพ.สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

 

> ( 01 มิ.ย. 2561 ) แถลงข่าวข้อเสนอทางจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ E – Sports

 

โปรดแสดงความคิดเห็น