แนะสอนเด็กเอาตัวรอดเมื่อถูกลืมบนรถ ( TNN 21 มิ.ย.2561 )

ทีมข่าว TNN24 ช่อง 16 เกาะติดการแก้ปัญหาเด็กถูกลืมบนรถโรงเรียนจนเสียชีวิต โดยได้ขอคำแนะนำจาก รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก รพ.รามาธิบดี

ซึ่งแนะนำว่าผู้ปกครองและครูต้องฝึกให้เด็กรู้จักเอาตัวรอด


ดูคลิป

ออกอากาศทาง TNN24 21 มิ.ย.2561


> แพทย์ชี้เด็กติดในรถโรงเรียนถือเป็นการบกพร่องในหน้าที่ของคนขับ Voice TV
> ลืมเด็กนักเรียนเสียชีวิตในรถ จ.ขอนแก่น ช่อง7 HD
 > ‘หมอเด็ก’ ชี้ลืมเด็กในรถโรงเรียน เป็นความบกพร่องในหน้าที่ สำนักข่าวไทย

 

โปรดแสดงความคิดเห็น