( 22 มิ.ย.2561 ) พิจารณาข้อเสนอจริยธรรมการในการประกอบธุรกิจ E-sports

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ กรมพลศึกษา

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.สถาบันพัฒนาเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์

ร่วมประชุมกับอธิบดีกรมพลศึกษา สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เพื่อพิจารณาข้อเสนอจริยธรรมการในการประกอบธุรกิจ E-sports เพื่อลดผลกระทบต่อการพัฒนาเด็ก และแนวทางการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนด้วยการควบคุมกำกับดูแลอีสปอร์ตหรือการแข่งขันวิดีโอเกมชิงเงินรางวัลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

> เด็กไทยกับไอที

 

โปรดแสดงความคิดเห็น