SIDS (sudden infant death syndrome) ภาวะเสียชีวิตเฉียบพลันในทารก 10 ส.ค.61

SIDS (sudden infant death syndrome) ภาวะเสียชีวิตเฉียบพลันในทารก หลับแล้วไม่ตื่นอันตรายใกล้ตัวลูก ที่พ่อแม่คาดไม่ถึง โดย อ.นพ.ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ อาจารย์แพทย์ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก และภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน รพ.รามาธิบดี ออกอากาศเมื่อวันที่ 10 ส.ค.2561 ในรายการ Rama Health Talk


ดูคลิป


 

โปรดแสดงความคิดเห็น