บรรยาย-ฉายหนัง ให้ความรู้ด้านความเสี่ยงภัยจากอุบัติเหตุในเด็ก แก่บุคคลด้านสาธารณสุขที่ รพ.มะการักษ์ ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ( 27 ส.ค.2561 )

บรรยาย-ฉายหนัง ให้ความรู้ด้านความเสี่ยงภัยจากอุบัติเหตุในเด็ก แก่บุคคลด้านสาธารณสุขที่รพ.มะการักษ์ ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ณ ห้องประชุมประเสริฐ กระจ่างวงษ์ ชั้น 3 อาคารวิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลมะการักษ์ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561


บรรยาย-ฉายหนัง เด็กไทยตายเพราะมอเตอร์ไซค์มากที่สุดในโลก
ผู้บรรยาย ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารสาธารณะ ศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

บรรยาย-ฉายหนัง เด็กไทยจมน้ำตายอันดับ 1
ผู้บรรยาย เคารพ การสมเจตน์ หัวหน้าฝ่ายพิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็ก ศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

บรรยาย-ฉายหนัง มหันตภัยจราจร-จลาจล
ผู้บรรยาย อ.ปรีชา ชูทรัพย์ ที่ปรึกษากระทรวงคมนาคม

บรรยาย-ฉายหนัง โรงเรียน-ศูนย์เด็กเล็ก ปลอดภัยหรืออันตราย
ผู้บรรยาย วุฒิพงษ์ เพิ่มมณีรัตน์ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

กิจกรรมกลุ่ม (ระดมประสบการณ์และข้อเสนอเพื่อความปลอดภัยในเด็ก)
และ เปิดเวทีเสวนาซักถามพูดคุย 

 

โปรดแสดงความคิดเห็น