ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานทักษะความปลอดภัยทางน้ำนักเรียน ป.1 จ.สุรินทร์ ( 6-7 ก.ย.2561 )

เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2561 โครงการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานทักษะความปลอดภัยทางน้ำนักเรียน ป.1 ทีมงานศูนย์วิจัยฯได้ลงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนที่ร่วมโครงการ ทักษะความปลอดภัยทางน้ำนักเรียน ป.1 ในจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ โรงเรียนสุรินทรศึกษา อ.เมือง
,โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์) อ.ท่าตูม,โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่85 อ.ท่าตูม,
โรงเรียนบ้านตาคง อ.สังขะ,โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล อ.ศรีณรงค์


สิ่งที่พบจากการติดตามงาน
– โรงเรียนอยู่ในช่วงการดำเนินการ
– ได้ดำเนินการเรียนการสอนในบางทักษะแล้ว เช่นการสอนให้นักเรียนรู้จักความเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง การใส่เสื้อชีพที่ถูกต้อง
– ได้มีการผลิตสื่อการสอนในเรื่องทักษะความปลอดภัยทางน้ำ
– การดำเนินการสอนในเรื่องการลอยตัวและการเคลื่อนตัว15เมตร พบอุปสรรคในเรื่องของสภาวะอากาศ


 

โปรดแสดงความคิดเห็น